Menu Zavřeno

Zápis do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy se zdravotnickou péčí, s.r.o.

pro školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ bude probíhat ve středu 12. května a ve čtvrtek 13. května 2021   od 9 do 16 h.

K zápisu si přineste s sebou:

– vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy,

– potvrzení od lékaře ne starší než jeden měsíc,

– potvrzení o souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)

– rodný list dítěte,

– průkaz totožnosti (OP nebo pas)

 

Žádost musí být podepsána dětským lékařem, který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ.

Řádně vyplněnou žádost předají zákonní zástupci v určeném termínu do MŠ.

V období od 3. 5. – 14. 5 2021 je možno po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 737 286 529 přinést Žádost o přijetí do MŠ i mimo dny výše uvedené.

 

Tiskopisy lze vyzvednout po předešlé domluv v MŠ nebo si jej můžete vytisknout na www.mskesplavu.cz