Menu Zavřeno

Ceník školného

Školné se hradí zpětně za uplynulý měsíc. Školné zahrnuje také služby Stacionáře.

Je splatné dle nabídky: INKASEM nebo bankovním převodem ( o výši aktuální platby budete informování na e-mail, který jste uvedli na žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ).

Školné:

Školné docházka 0 dnů:  800 Kč

sourozenec 500,-Kč/měsíc

CENA ŠKOLKOVNÉHO

1 - 10 dnů / měs

2 000,- Kč

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 1 500,-Kč/měsíc
sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 1 000,-Kč/ měsíc

nad 10 dnů / měs

3 000,- Kč

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 2 500,-Kč/měsíc
sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 1 500,-Kč/ měsíc

CENA DIETA

Dieta stravování – bezlaktózová, bezlepková, diabetes aj. – speciální úprava pokrmů.

1 - 10 dnů / měs

2 500,- Kč

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 2 000,- Kč/měsíc
sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 1 500,- Kč/ měsíc

nad 10 dnů / měs

3 500,- Kč

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 2 500,- Kč/měsíc
sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 2 000,- Kč/ měsíc

CO OBSAHUJE ŠKOLKOVNÉ?

Výukový program

každodenní výukový program vycházející z RVP pro předškolní vzdělávání

Příprava dětí k zápisu do ZŠ

systematické zařazení přípravy do každodenního programu

Zájmové odpolední činnosti

např. hra na hudební nástroj, keramika, jóga, apod.

Komunikace s rodiči

informační emaily s týdenním plánem každý pátek, osobní schůzky, každodenní předávání informací o dítěti

Kvalifikovaný personál

pedagogický personál s aprobací pro předškolní vzdělávání a pro 1. stupeň ZŠ

Pravidelné akce v mateřské škole

např. podzimní a letní slavnosti, besídky, karneval, dílničky apod.

Foto a video dokumentace

zaznamenávání všech činností ve školce (přístup do soukromé fotogalerie s tisícem fotek)

Logopedická prevence

jazyková výchova, motorika mluvidel a jazyka

Ovoce a zelenina

dostatečný přísun ovoce a zeleniny během celého dne

Pitný režim

nabídka ovocných teplých nápojů, bylinkových domácích teplých nápojů, vody s citronem nebo čisté vody

Pojištění dětí

úrazové pojištění dítěte

V ceně není zahrnuto:

Strava

Stravné se platí zvlášť

Návštěva kulturních akcí

např. divadlo, výstavy, kina apod.