Školné se hradí zpětně za uplynulý měsíc. Školné zahrnuje také služby Stacionáře.

Je splatné dle nabídky: INKASEM nebo bankovním převodem ( o výši aktuální platby budete informování na e-mail, který jste uvedli na žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ).

 

Školné lze odečíst v “Přiznání k dani” za uplynulý kalendářní rok.

 

Školné:

Školné docházka 0 dnů:  800 Kč

sourozenec 500,-Kč/měsíc

 

Školné docházka 1 – 10 dnů: 2 000 Kč

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 1 500,-Kč/měsíc
sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 1 000,-Kč/ měsíc

Školné docházka nad 10 dnů: 3 000 Kč

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 2 500,-Kč/měsíc
sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 1 500,-Kč/ měsíc

 

Dieta stravování – bezlaktózová, bezlepková, diabetes aj. – speciální úprava pokrmů.

 

Školné dieta docházka 1 – 10 dnů: 2 500 Kč

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 2 000,-Kč/měsíc
sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 1 500,-Kč/ měsíc

 

Školné dieta docházka nad 10 dnů: 3 500 Kč

sourozenec (druhé dítě z rodiny) 2 500,-Kč/měsíc
sourozenec ( třetí dítě z rodiny) 2 000,-Kč/ měsíc