30. 5. 2022 Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022

Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o. Seznam přijatých dětí od 1.9.2022 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o., přijala děti evidované pod těmito registračními čísly: 14-2022 Přijímá se od 1.9.2022 22-2022 Přijímá se od 1.9.2022 20-2022 Přijímá se od 1.9.2022 21-2022 Přijímá se od 1.9.2022 Read more…

Upozornění

Vážení rodiče, z důvodu karantény bude Stacionář v pátek 11. 2. 2022 uzavřen. V případě prodloužení uzavření Vás budeme kontaktovat e-mailem. Děkujeme za pochopení a spolupráci. Bc. D. Brettschneiderová, ředitelka MŠ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte za období roku 2021

Vážení rodiče, Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte za období roku 2021 bude k dispozici na kmenových třídách od 31. 1. 2021. Pro rodiče dětí, kteří již mateřskou školu nenavštěvují bude potvrzení k dispozici od 31. 1. 2021 ve třídě Včeličky. V případě dotazu můžete  psát e-mail: Read more…

PF 2022

Vážení rodiče a přátelé mateřské školy, jsme rádi, že s námi bojujete v této nelehké době. Do nového roku 2022 přejeme hlavně pevné zdraví!! Kolektiv mateřské školy se zdravotnickou péčí, s.r.o.