Menu Zavřeno

Průběh dne v MŠ

6:15 – 7:00 Scházení dětí ve třídě Včeličky, volné hry dětí, adaptace
7:00 – 8:00 Převádění učitelkou do svých tříd, spontánní činnosti dle výběru dětí, individuální a skupinové didaktické zacílení činnosti převážně komunikativního a rozumového charakteru
8:00 – 9:30

 

Osobní hygiena, dopolední svačina

Komunitní kruh, plán dne, pohybová chvilka, artikulační a dechová cvičení, sluchová cvičení, grafomotorika, hygiena, svačina, skupinové, frontální a individuální didakticky zacílené činnosti různého charakteru (výtvarné, hudební, pracovní, pohybové, dramatické, literární, rozumové, řečové, předmatematické, experimentální, manipulační…).

Volné činnosti a aktivity dětí řízené učiteli zaměřené především na hry a

zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity.

9:30 – 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku.

Pobyt dětí venku, případně náhradní činnost – hromadné a skupinové didakticky zacílené činnosti převážně pohybového charakteru, komunikativního a rozumového charakteru.

11:30 – 14:00 Oběd a osobní hygiena dětí. Spánek a odpočinek dětí.
13:00 – 13:45 Učitelka pracuje s dětmi se IVP individuálně nebo skupinově integrovaných.

Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, didakticky zacílené činnosti převážně literární tiché manipulační činnosti, klidové aktivity.

14:00 – 16:00 Osobní hygiena, odpolední svačina.

Volné činnosti a aktivity dětí řízené učiteli zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí. S ohledem na individuální potřeby dětí se věnujeme individuálním činnostem v případě pěkného počasí mohou pobývat na zahradě mateřské školy do ukončení provozu MŠ.

16:00 – 17:00 Rozcházení dětí ve třídě Včeličky, volné hry dětí.