29 března, 2021

Dodatek ke Směrnici k pobytu ve Stacionáři v období mimořádných opatření COVID-19

Dodatek ke Směrnici k pobytu ve Stacionáři v období mimořádných opatření

COVID-19

Pobyt ve Stacionáři v průběhu mimořádných opatření COVID-19.

Z organizačně technických důvodů bude provoz Stacionáře obnoven v omezeném provozu od 10. 5. 2021.

Kapacita Stacionáře bude 8 dětí.

Provozní doba květen, červen 2021 7:00-16:00 h.

Provozní doba prázdninového provozu 7:00-15:00 h.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění bude potvrzeno podpisem zákonného zástupce při prvním nástupu do Stacionáře a dále při delším pobytu než týden na začátku týdne.

Vstup do Stacionáře bude přes balkonové dveře ze zahrady MŠ. Děti si zde odloží boty a bundu na předem určené místo.

Ve Stacionáři budou moci být děti, které mají diagnostikovanou alergii, astma a také děti  nachlazené, ale bez teploty. Děti, které měly teplotu mohou do Stacionáře až týden poté co měli teplotu. Ve Stacionáři mohou být děti, které jsou bez akutních příznaků nachlazení minimálně po prvních 3 dnech nemoci.

Před plánovaným nástupem do Stacionáře je nutné se telefonicky informovat o naplněné kapacitě Stacionáře.

Z hygienických důvodů budou mít děti k dispozici pro pobyt ve Stacionáři jednorázové náustky k inhalátoru a míček k míčkování, který bude zapůjčen na dobu pobytu. Poté bude vydezinfikován.

Zdravotní sestry kontrolují a vedou děti k častému mytí rukou, provádí nácvik správné techniky mytí rukou, opakují s dětmi pravidla osobní hygieny.

Povrchová dezinfekce bude prováděna 4x denně příslušným desinfekčním roztokem. 

Pokud se projeví u dítěte ve třídě příznaky respiračního onemocnění bude zdravotní sestra postupovat individuálně – alergie, astma, dítě bez zdravotního omezení. Rodiče budou okamžitě informování a domluví se na dalším postupu.

V případě zvýšené epidemiologické situace může být ve Stacionáři provoz přerušen.

 

Další ustanovení

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýká tato směrnice.