Menu Zavřeno

Dodatek ke Směrnici k pobytu ve Stacionáři v období mimořádných opatření COVID-19

Dodatek ke Směrnici k pobytu ve Stacionáři v období mimořádných opatření

COVID-19

Z organizačně technických důvodů bude provoz Stacionáře obnoven v omezeném provozu od 1. 9. 2021.

Kapacita Stacionáře bude 8 dětí.

Provozní doba je z organizačních důvodů od 7:30 do 15:30 h.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění bude potvrzeno podpisem zákonného zástupce při prvním nástupu do Stacionáře a dále při delším pobytu než týden na začátku týdne.

Vstup do Stacionáře bude přes balkonové dveře ze zahrady MŠ. Děti si zde odloží boty a bundu na předem určené místo.

Ve Stacionáři mohou být děti, které jsou bez akutních příznaků nachlazení minimálně po prvních 3 dnech nemoci. Děti, které měly teplotu mohou do Stacionáře až týden poté co měli teplotu.

Před plánovaným nástupem do Stacionáře je nutné se telefonicky informovat o naplněné kapacitě Stacionáře.

Z hygienických důvodů budou mít děti k dispozici pro pobyt ve Stacionáři jednorázové náustky k inhalátoru a míček k míčkování, který bude zapůjčen na dobu pobytu. Poté bude vydezinfikován.

Zdravotní sestry kontrolují a vedou děti k častému mytí rukou, provádí nácvik správné techniky mytí rukou, opakují s dětmi pravidla osobní hygieny.

Povrchová dezinfekce bude prováděna 4x denně příslušným desinfekčním roztokem. 

Pokud se projeví u dítěte ve třídě příznaky respiračního onemocnění bude zdravotní sestra postupovat individuálně – alergie, astma, dítě bez zdravotního omezení. Rodiče budou okamžitě informování a domluví se na dalším postupu.

V případě zvýšené epidemiologické situace může být ve Stacionáři provoz přerušen.

Další ustanovení

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýká tato směrnice.