29 března, 2021

Dodatek ke Směrnici k pobytu ve Stacionáři v období mimořádných opatření COVID-19

Dodatek ke Směrnici k pobytu ve Stacionáři v období mimořádných opatření

COVID-19

Pobyt ve Stacionáři v průběhu mimořádných opatření COVID-19.

Z organizačně technických důvodů bude provoz Stacionáře přemístěn do třídy „Berušky“ od pondělí 21. 9. 2020 do odvolání.

Kapacita Stacionáře bude 10 dětí.

Provozní doba 7:00-16:00 h.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění bude potvrzeno podpisem zákonného zástupce při prvním nástupu do Stacionáře a dále při delším pobytu než týden na začátku týdne.

Vstup do Stacionáře je samostatným vchodem do třídy Berušky, v prostorách šatny budou mít děti i rodiče zakrytá ústa, nos (dýchací cesty). Nošení roušky u dětí během pobytu ve Stacionáři posoudí dle individuálního stavu dítěte zdravotní sestra.

Ve Stacionáři budou moci být děti nachlazené, ale bez teploty. Děti, které měly teplotu mohou do Stacionáře až týden poté co měli teplotu. Ve Stacionáři mohou být děti, které jsou bez akutních příznaků nachlazení minimálně po prvních 3 dnech nemoci. Před plánovaným nástupem do Stacionáře je vhodné se telefonicky informovat o naplněné kapacitě Stacionáře.

Z hygienických důvodů budou mít děti k dispozici pro pobyt ve Stacionáři jednorázové náustky k inhalátoru a míček k míčkování, který bude zapůjčen na dobu pobytu. Poté bude vydezinfikován.

Zdravotní sestry kontrolují a vedou děti k častému mytí rukou, provádí nácvik správné techniky mytí rukou, opakují s dětmi pravidla osobní hygieny.

Povrchová dezinfekce bude prováděna 4x denně příslušným desinfekčním roztokem. 

Pokud onemocní dítě ve třídě – teplota, kašel, budou okamžitě rodiče informování a dítě si musí neprodleně vyzvednout.

V případě zvýšené epidemiologické situace může být ve Stacionáři provoz přerušen.

Další ustanovení

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýká tato směrnice.