Menu Zavřeno

Dotace

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 5. zasedání konaném dne 13. 9. 2023 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu “Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2023” a o uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se subjektem Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o., IČ 253 80 541, se sídlem Ke Splavu 1568, Místek, 73801 Frýdek-Místek, ve výši 14 527,- Kč, na projekt “Chráníme planetu Zemi”, tj. na podporu aktivity subjektu souvisejícího s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

Dotační program Moravskoslezského kraje

Mateřské škole se zdravotnickou péčí, s.r.o. byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu ,, Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí” (ŽPZ/04/2022)

Neinvestiční dotace

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 20. zasedání konaném dne 7. 9. 2022 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu “Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2022” a o uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se subjektem Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o., IČ 253 80 541, se sídlem Ke Splavu 1568, Místek, 73801 Frýdek-Místek, ve výši 14 965 Kč, na projekt “Za vodou – vážně i nevážně”, tj. na podporu aktivity subjektu souvisejícího s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

PŘÍRODNÍ ZAHRADA U MŠ SE ZDRAVOTNICKOU PÉČÍ VE FRÝDKU-MÍSTKU

Celkové způsobilé výdaje: 757 137, 47,- Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:      499 999, 99,- Kč

Výše příspěvku žadatele:   257 134, 48,- Kč

Realizace projektu

Zahájení:   22. 9. 2021

Ukončení:  23. 3. 2022

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Fotodokumentace

Neinvestiční dotace

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 16. zasedání konaném dne 15. 9. 2021 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace Mateřské škole se zdravotnickou péčí, s.r.o. z dotačního programu “Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2021”. Dotace byla poskytnuta ve výši 14 780 Kč na Projekt “Připravujeme se na prožitkové učení v přírodě”.

Projekt MŠMT a EU – ŠABLONY III

V mateřské škole pracuje chůva pro děti do tří let, které dovrší tří let v druhé polovině školního roku, je financována z tohoto projektu. Financován je také projektový den pro děti.

 

Dotační program Moravskoslezského kraje

Mateřské škole se zdravotnickou péčí, s.r.o. byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu ,, Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí” (ŽPZ/03/2020)

 

CESTA

registrační číslo: cz.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569

 

Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy

registrační číslo: cz.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000519

 

Dotační program Moravskoslezského kraje

Mateřské škole se zdravotnickou péčí, s.r.o. byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu ,, Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí” ( ŽP/03/2018)

Projekt MŠMT a EU – ŠABLONY II

V mateřské škole pracuje chůva pro děti do tří let, které dovrší tří let v druhé polovině školního roku, je financována z tohoto projektu. Financována je také účast učitelů na dalším vzdělávání – logopedický asistent a rozvoj předmatematických dovedností.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009834

 

Neinvestiční dotace

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 20. zasedání konaném dne 4. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace Mateřské škole se zdravotnickou péčí, s.r.o. z dotačního programu “Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2017”. Dotace byla poskytnuta ve výši 15 000 Kč na Ekologické dny od jara do podzimu v roce…