Projekt MŠMT a EU – ŠABLONY III

V mateřské škole pracuje chůva pro děti do tří let, které dovrší tří let v druhé polovině školního roku, je financována z tohoto projektu. Financována je také účast učitelů na dalším vzdělávání – rozvoj předmatematických dovedností.

Dotační program Moravskoslezského kraje

Mateřské škole se zdravotnickou péčí, s.r.o. byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu          ,, Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí” (ŽPZ/03/2020)

 

CESTA

registrační číslo: cz.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569

 

Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy

registrační číslo: cz.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000519

 

Dotační program Moravskoslezského kraje

Mateřské škole se zdravotnickou péčí, s.r.o. byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu ,, Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí” ( ŽP/03/2018)

Projekt MŠMT a EU – ŠABLONY II

V mateřské škole pracuje chůva pro děti do tří let, které dovrší tří let v druhé polovině školního roku, je financována z tohoto projektu. Financována je také účast učitelů na dalším vzdělávání – logopedický asistent a rozvoj předmatematických dovedností.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009834

 

Neinvestiční dotace

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 20. zasedání konaném dne 4. 9. 2017 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace Mateřské škole se zdravotnickou péčí, s.r.o. z dotačního programu “Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2017”. Dotace byla poskytnuta ve výši 15 000 Kč na Ekologické dny od jara do podzimu v roce…