Menu Zavřeno

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisu dětí do mateřské školy

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydává MŠMT opatření k organizaci zápisu k předškolnímu v zdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápis bude probíhat v měsíci květnu, a to bez přítomnosti dětí.

Termín zápisu:                    3. až 16. května 2021

Způsob podávání přihlášek:

  1. ID datové schránky školy: aqdkhub
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!!)
  3. poštou
  4. osobní podání po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 737 286 529: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Potřebné dokumenty:

Vytiskněte si potřebné formuláře z webových stránek školy v záložce Informace pro rodiče –  Zápis 2021/2022.

K prověření náležitostí požadovaných správním řádem:

  1. Vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  2. Rodný list dítěte
  3. Potvrzení ke zpracování osobních údajů
  4. V případě zdravotních omezení (diabetes, alergie, potravinové alergie atd.) – přiložte kopii zprávy od odborného lékaře

Povinné vzdělávání

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí

Po zpracování přihlášky o přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno: zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vstupní brance MŠ a na webových stránkách školy www.mskesplavu.cz.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 31. 5. 2020.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo, které vám bude zasláno na uvedený e-mail v přihlášce.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Pokud Vám registrační číslo nepřijde na Váš email do konce května 2021, ihned mně kontaktujte na – mskesplavu@seznam.cz.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na: mskesplavu@seznam.cz

 

Ve Frýdku-Místku dne 10. 3. 2021                                                                                 Bc. Dagmar Brettschneiderová, ředitelka MŠ