Menu Zavřeno

Přerušení provozu v mateřské škole 1. 3. – 21. 3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Platnost krizového opatření je od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021.

Kompletní informace přináší web MŠMT, včetně ošetřovného (podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení).

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Co se týče výuky předškolních dětí (distanční vzdělávání), které nastupují v září 2021 do ZŠ budeme Vás průběžně informovat.

Již z minulého roku máme na Facebooku soukromou skupinu – Mateřská škola se zdravotnickou péčí-Korona. Pokud jste se dosud nepřihlásili i nadále můžete.

Z provozních a ekonomických důvodů nebude mateřská škola poskytovat stravování.

Těšíme se na brzké shledání kolektiv MŠ se zdravotnickou péčí.