Menu Zavřeno

30. 5. 2022 Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022

Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o.

Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola se zdravotnickou
péčí, s.r.o., přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

14-2022 Přijímá se od 1.9.2022
22-2022 Přijímá se od 1.9.2022
20-2022 Přijímá se od 1.9.2022
21-2022 Přijímá se od 1.9.2022
19-2022 Přijímá se od 1.9.2022
15-2022 Přijímá se od 1.9.2022
16-2022 Přijímá se od 1.9.2022
26-2022 Přijímá se od 1.9.2022
25-2022 Přijímá se od 1.9.2022
24-2022 Přijímá se od 1.9.2022
12-2022 Přijímá se od 1.9.2022
11-2022 Přijímá se od 1.9.2022
17-2022 Přijímá se od 1.9.2022
23-2022 Přijímá se od 1.9.2022
18-2022 Přijímá se od 1.9.2022
27-2022 Přijímá se od 1.9.2022
13-2022 Přijímá se od 1.9.2022

Vyvěšeno dne: 30.5.2022

Bc. Dagmar Brettschneiderová
ředitelka školy