Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády ČR dle Mimořádného opatření MŽČR č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 bude od 12. 4. 2021 obnoven provoz v mateřské škole pro předškolní děti a děti rodičů pracujících ve složkách IZS.

 

Bc. Dagmar Brettschneiderová

Categories: Aktuality