Menu Zavřeno

Mimořádné opatření

Vážení rodiče,

dle nařízení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 10. 9. 2020 do odvolání povinnost pro zákonné zástupce a doprovod dítěte nosit uvnitř budovy MŠ ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének .

Děti a pedagogičtí pracovníci roušky ve vnitřních prostorách mateřské školy mít nemusí.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Bc. Dagmar Brettschneiderová, ředitelka MŠ