Menu Zavřeno

Koronavir

KORONAVIRUS
DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI
Vážená paní, Vážený pane,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala
obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně
jsou: Lombardie (město Milán a jeho okolí), Benátsko, Piemont, Emilia Romagna (město Boloňa a okolí), Furlánsko-Julské Benátky, Ligurie a Trident-Horní Adiže.
1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
 Okres Bruntál 554 774 128
 Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
 Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
 Okres Nový Jičín 556 770 384-386
 Okres Opava 553 668 846
2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se
ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru,
případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky
onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID – 19.
3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových
stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK
a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním
zdravotního stavu.
4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.
(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných
horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez
nutnosti hospitalizace nebo karantény.
7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství)
bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou
vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.
Vážená paní, Vážený pane,
Žádáme Vás, abyste tyto informace předali svým podřízeným s tím, že toto doporučení KHS
MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit.
Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení:
Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání.
Doporučení pro školská zařízení:
Předání veškerému personálu a žákům.
Doporučení pro ostatní (např. ORP):
Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce.
Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený
hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.
BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnimvyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
KHS MSK:
http://www.khsova.cz/
Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/
Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/