Menu Zavřeno

Zápis do Mateřské školy se zdravotnickou péčí, s.r.o.

Informace k zápisu dětí do mateřské školy

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydává MŠMT opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis bude probíhat v měsíci květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín zápisu:                    2. až 16. května 2020

Způsob podávání přihlášek:

  1. ID datové schránky školy: aqdkhub
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!!)  mskesplavu@seznam.cz
  3. poštou
  4. osobní podání po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 737 286 529: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Potřebné dokumenty:

Vytiskněte si potřebné formuláře z webových stránek školy v záložce ŠkolkaZápis 2020/2021 – Dokumenty k zápisu

Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, po telefonické domluvě na telefonním čísle 737 286 529 se můžeme domluvit na předání.

K prověření náležitostí požadovaných správním řádem:

  1. Vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  2. Kopie rodného listu dítěte
  3. Kopie očkovacího průkazu (nakopírujte prosím i začátek OP, kde je uvedeno jméno dítěte, adresa, které chcete přihlásit k předškolnímu vzdělávání) – nemusí děti, které oslaví 5. narozeniny od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Pokud dítě není očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce kontaktuje lékaře a vyžádá si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit, pro trvalou kontraindikaci.

  1. Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkováno
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
  3. V případě zdravotních omezení (diabetes, alergie, potravinové alergie atd.) – přiložte kopii zprávy od odborného lékaře

Řádně si prosím vše přečtěte a vyplňte. Každý chybějící podpis, datum apod. Vám budeme vracet k opravě, již to nemůžeme doplnit spolu u Zápisu.

Povinné vzdělávání

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí

Po zpracování přihlášky o přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno: zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vstupní brance MŠ a na webových stránkách školy www.mskesplavu.cz.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 31. 5. 2020.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo, které vám bude zasláno na uvedený e-mail v přihlášce.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Pokud Vám registrační číslo nepřijde na Váš email do konce května 2020, ihned mně kontaktujte na – mskesplavu@seznam.cz. Může se stát, že Vaše přihláška poštou nedorazí,

případně se „ztratí“, pak je lepší mít nějaký doklad, že jste skutečně posílali přihlášku poštou.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na: mskesplavu@seznam.cz

 

Ve Frýdku-Místku dne 11. 4. 2020                               Bc. Dagmar Brettschneiderová

                                                                                                       ředitelka MŠ