Ve třídě je ve školním roce 2021/2022 zapsáno 28 dětí. Třída se nachází v přízemí mateřské školy a má k dispozici třídu a hernu.

V ranních hodinách se děti ze všech tříd setkávají právě zde a teprve v 7.00-7.30 hodin se rozcházejí do svých kmenových tříd.

Provozní doba třídy je 6:15 – 17:00.

V této třídě jsou děti v heterogenním složení ve věku od 3 – 6 let. Docházet bude 11 předškoláčků z toho jeden OŠD (odložená školní docházka), kteří budou procházet předškoláckou přípravou a rozvojem grafomotorických dovedností.

O děti se starají paní učitelky:

Janka Chroboková

Bc. Věra VrablováGALERIE