Menu Zavřeno

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zviřátky

Projekt SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY se zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností, nabízí dětem další podněty spojené se zdravým pohybem. Podporuje první zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti za splněných úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Plnění jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Projekt je rozdělen na tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií (kategorie 1 – věk 3-4 roky, kategorie 2 – věk 4-5 let, kategorie 3 – věk 5-6 let). Každá věková skupina má oddělené úkoly v 5 oblastech. Věkové kategorie se věnují v jednotlivých stupních příslušným pohybovým dovednostem, rozvoji poznání i netradičním činnostem.

 

 

Aktivity mateřské školy:

  • Pravidelné začleňování aktivit do TV – přirozená cvičení, cvičení obratnosti, cvičení s míči viz. metodika pro učitele
  • Netradiční aktivity
  • Tradice
  • Sportovní dny