12 prosince, 2019

Motýlci

Ve třídě je ve školním roce 2020/2021 zapsáno 22 dětí. Třída se nachází v 1. patře mateřské školy a má k dispozici třídu a hernu.

Provozní doba třídy je od 7:00 do 16:00.

V této třídě jsou děti v heterogenním složení ve věku od 2 – 6 let. Docházet budou 3 předškoláčci, kteří budou procházet předškoláckou přípravou a rozvojem grafomotorických dovedností.

O děti se starají paní učitelky:

Bc. Kateřina Uhrová

Bc. Dagmar Brettschneiderová

Hana Mlýnková – chůva

Adéla Krzemieňová – asistent pedagogaGALERIE