Menu Zavřeno

Motýlci

Ve třídě je ve školním roce 2023/2024 zapsáno 26 dětí. Třída se nachází v 1. patře mateřské školy a má k dispozici třídu a hernu.

Provozní doba třídy je od 7:00 do 16:00.

V této třídě jsou děti v heterogenním složení ve věku od 3 – 6 let. Docházet bude 10 předškoláčků z toho 2 OŠD (odložená školní docházka), kteří budou procházet předškoláckou přípravou a rozvojem grafomotorických dovedností.

Telefonní spojení: 737 286 528

O děti se starají paní učitelky:

Bc. Kateřina Uhrová

Bc. Dagmar Brettschneiderová

Jana Matějová

Bc. Dalibor Berski

Hana Mlýnková – asistent pedagogaGALERIE