Ve třídě je ve školním roce 2021/2022 zapsáno 22 dětí. Třída se nachází v 1. patře mateřské školy a má k dispozici třídu a hernu.
Provozní doba třídy je od 7:00 do 16:00.
V této třídě jsou děti v homogenním složení ve věku od 2 – 3 let.
O děti se starají paní učitelky:
Mgr. Petra Přečková
Markéta Řežábková
Jana Kudělková – chůva


 


GALERIE