2. 3. 2020 SFUMATO – hláska S

Metoda Sfumato je příprava na správné čtení a psaní pro předškoláky. Při každém setkání budou děti procvičovat jednu hlásku. Co je Sfumato? Při učení technikou Splývavého čtení se zabrání dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním, po stránce fyziologické se tvoří „půda“ pro správné dýchání a umístění tónu v dutině ústní (všechny metodiky dosud[…]